Eglwys Santes Fair, Conwy

Cyfeiriad:
Eglwys Santes Fair,
Stryd yr Eglwys
Conwy
LL32 8LD

I gael mwy o wybodaeth am y Santes Fair ewch i History Points – St Mary’s Church, Conwy.

Cyfarwyddiadau

I weld tu mewn i’r eglwys dilynwch y ddolen ganlynol i Google Maps: Google Maps – Eglwys Santes Fair, Conwy

Mae modd cyrraedd yr eglwys:

  • Mewn car: parcio yn y maes parcio ar Stryd Rose Hill – croesi’r ffordd ac ar hyd y llwybr wrth ymyl Canolfan Croeso.
  • Cerdded: ar hyd Stryd yr Eglwys
  • Cerdded: ar hyd llwybr bach wrth ymyl Gwesty’r Castell (‘Castle Hotel’)
  • Ar y tren: Lleolir gorsaf dren Conwy yn agos i’r eglwys.

Hygyrchedd

Mae mynedfa anabl drwy drysau’r Gorllewin.

Mae dolen sain ar gyfer nam ar eu clyw.

Does dim toiledau ar gael yn yr eglwys.