Bas Dwbl: Martin Ludenbäch

Double Bass: Martin Ludenbach

Wedi ei fagu yng Nghymru, astudiodd Martin yng Ngholeg y Guildhall ac mae bellach yn chwaraewr Bas Dwbl hunangyflogedig. Mae’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth, gan weithio gyda Cherddorfa Siambr Llundain, Philharmonia, Cerddorfa Frenhinol y Philarmonic gan ddirprwyo yn Les Miserables yn rheolaidd ynghyd â chymryd rhan mewn prosiectau dawns cyfoes ac actor-cerddor. Mae hefyd yn rhedeg ac yn syrffio’n rheolaidd.
Mae gan ei fas dwbl gorneli ‘Bussetto’ anghyffredin iawn sy’n unigryw i fasau dwbl Almaenig Mittenwald, yn enwedig y rhai sy’n dyddio o ganol y 1800au.