Bas Dwbl: Mike Escreet

Daeth Mike i gysylltiad gyntaf â cherddoriaeth drwy ganu mewn corau, yn yr eglwys ac yn yr ysgol. Yna, wedi i’w lais dorri sylweddolodd ei fod yn colli’r holl gerddoriaeth, felly pan hysbysebodd y prifathro am rywun i ddysgu chwarae’r bas fe wirfoddolodd.  Yn fuan roedd wrth ei fodd yn chwarae yn y gerddorfa ac aeth ati i ychwanegu at ei arian poced drwy chwarae mewn cerddorfeydd amatur o amgylch Llundain; roeddent bob amser yn chwilio’n ddyfal am chwaraewyr bas.  Wedi tair taith dramor gyda cherddorfeydd ieuenctid penderfynodd roi heibio’i syniad o fod yn ffisegydd ac yn hytrach aeth i brifysgol Caerefrog i astudio cerddoriaeth.

Ar ôl graddio cafodd swydd yng ngherddorfa hyfforddi’r BBC ym Mryste, a blwyddyn a hanner yn ddiweddarach aeth i BBC Northern fel is-brif fas.  Yr un pryd bu’n chwarae gyda llawer o ensembles siambr a baróc, yn ogystal â chwarae fel unawdydd gwadd gyda’r Manchester Camerata, y Northern Chamber Orchestra, y Scottish Chamber Orchestra a’r RLPO.  Yn y 1990au daeth yn unawdydd i’r BBC Philharmonic, a gadawodd yn 2007 er mwyn chwarae mwy o gerddoriaeth baróc a siambr.