Feiolín: Elenid Owen

Am y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, mae’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, wedi bod yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan roi dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.

Gan astudio fel plentyn gyda Simon Weinmann yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddarach gyda Suzanne Rozsa yn Llundain, enillodd nifer o gystadlaethau ieuenctid yn cynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn Cymru TSB a derbyniodd wobr goffa Grace Williams.

Bu i Igor Ozim sylwi arni yn ystod dosbarthiadau meistr a’i gwahodd i astudio gydag ef yn y
“Hochschule für Music und Tanz” yn Cologne, Yr Almaen. Graddiodd gyda rhagoriaeth dosbarth cyntaf ym 1989. Gan ehangu ei gwybodaeth a’i phrofiad cerddorol yng Nghanolfan y Celfyddydau Banff, Canada, perfformiodd gydag artistiaid fel Frans Helmerson, Thomas Brandis, Gyorgy Sebok a Rivka Golani ac fel unawdydd gyda Cherddorfa Ffilharmonig Calgary.

Gwahoddwyd Elenid i ymuno â phedwarawd llinynnol Ludwig yn 1990.

Ar ôl astudio gyda rhai o brif bedwarawdau ein cyfnod (Amadeus, Berg, Tokyo, Kolish, LaSalle) a’r arweinydd, Sergiu Celibidache, sefydlodd y pedwarawd ei hun fel un o rai gorau ei genhedlaeth, a adnabyddir am ei sain unffurf cyfoethog.

Fe’i henwebwyd yn “Quartet in Residence” yn y “Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse” ym Mharis (yr enwebiad cyntaf o’i fath yn Ffrainc) hyfforddodd gerddoriaeth siambr dros gyfnod o dair blynedd. Derbyniodd y Ludwig sawl Grand Prix du Disque, yn cynnwys gwobr fawreddog MIDEM Cannes a bu iddynt gymryd rhan mewn creu a recordio sawl darn o waith ar gyfer pedwarawd gan, ymhlith eraill, Thierry Escaich, Michaël Levinas, Philippe Hersant ac Alain Louvier.

Cafodd Elenid y C.A. (CertiLicat d’Aptitude) clodfawr yn Ffrainc ac fe’i gwahoddwyd i addysgu cerddoriaeth siambr a pherfformio ar y fiolín yn y Reims, Strasbourg a Conservatoires Lille. Ochr yn ochr â hyn, parhaodd â’i gyrfa fel unawdydd ac yn rhoi datganiadau, gan berfformio yn Neuadd Wigmore a Neuadd Dewi Sant ac mewn gwyliau ym Mhrydain a Ffrainc, ac roedd yn destun rhaglen ddogfen a wnaed ar gyfer S4C yn 2007.

Mae’n byw yng Nghaerdydd bellach ac yn addysgu yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.