Feiolín: Elenid Owen

Yn ystod y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, bu’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan gynnal dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y Weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.

Fel plentyn, astudiodd gyda Simon Weinmann yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddarach gyda Suzanne Rozsa yn Llundain, enillodd nifer o gystadlaethau ieuenctid gan gynnwys Cerddor Ifanc y Flwyddyn Cymru TSB a derbyniodd wobr goffa Grace Williams.

Wedi i Igor Ozim sylwi ar ei dawn yn ystod dosbarthiadau meistr a’i gwahodd i astudio gydag ef yn y
“Hochschule für Music und Tanz” yn Cologne, Yr Almaen. Graddiodd gyda rhagoriaeth dosbarth cyntaf ym 1989. Gan ehangu ei gwybodaeth a’i phrofiad cerddorol yng Nghanolfan y Celfyddydau Banff, Canada, perfformiodd gydag artistiaid fel Frans Helmerson, Thomas Brandis, Gyorgy Sebok a Rivka Golani ac fel unawdydd gyda Cherddorfa Ffilharmonig Calgary.

Gwahoddwyd Elenid i ymuno â phedwarawd llinynnol Ludwig yn 1990.

Ar ôl astudio gyda rhai o brif bedwarawdau ein cyfnod (Amadeus, Berg, Tokyo, Kolish, LaSalle) a’r arweinydd, Sergiu Celibidache, sefydlodd bedwarawd ei hun fel un o rai gorau ei chenhedlaeth, a adnabyddir am ei sain unffurf cyfoethog.

Fe’i henwebwyd yn “Quartet in Residence” yn y “Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse” ym Mharis (yr enwebiad cyntaf o’i fath yn Ffrainc) hyfforddodd gerddoriaeth siambr dros gyfnod o dair blynedd.  Derbyniodd pedwarawd y Ludwig sawl Grand Prix du Disque, sy’n cynnwys gwobr fawreddog MIDEM Cannes a chymerwyd rhan ganddynt yn y gwaith o recordio sawl darn o waith ar gyfer pedwarawd gan Thierry Escaich, Michaël Levinas, Philippe Hersant ac Alain Louvier ac eraill.

Cafodd Elenid y C.A. (CertiLicat d’Aptitude) clodfawr yn Ffrainc ac fe’i gwahoddwyd i ddysgu cerddoriaeth siambr a pherfformio ar y feiolín yn y Reims, Strasbourg a Conservatoires Lille. Ochr yn ochr â hyn, parhaodd â’i gyrfa fel unawdydd a datgeinydd, gan berfformio yn Neuadd Wigmore a Neuadd Dewi Sant ac mewn gwyliau ym Mhrydain a Ffrainc, ac roedd yn destun rhaglen ddogfen ar gyfer S4C yn 2007.

Mae’n byw yng Nghaerdydd bellach ac yn dysgu yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.