Feiolin: Jean Paterson

Feiolin: Jean Paterson

Ganwyd Jean yng ngogledd Sir Benfro i deulu amaethyddol, ond symudodd yn ddiweddarach i Swydd Hampshire ac mae bellach yn byw yn Rhydychen. Astudiodd y ffidil gydag Emanuel Hurwitz yng Ngholeg St. Hugh, Rhydychen, a gyda Manoug Parikian yn yr Academi Gerdd Frenhinol.

Yn ddiweddarach, dechreuodd chwarae’r ffidil faróc gyda Micaela Comberti, ac mae bellach yn chwarae gydag ensemblau offerynnau cyfnod ym Mhrydain, gan gynnwys cerddorfa offerynnau cyfnod newydd Rhydychen, Instruments of Time and Truth. Yn ogystal â’i gyrfa’n canu’r ffidil, mae Jean hefyd yn athrawes weithgar.

# Mae Jean wrth ei bodd yn cerdded ar hyd Llwybrau Cenedlaethol Ynysoedd Prydain.