Obo: Huw Clement-Evans

Mae Huw yn byw yn Llundain fel oboydd ar ei liwt ei hun. Astudiodd yng Ngholeg Cerdd Frenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda Robin Canter.

Ar ôl iddo ennill ei ddiplomau gradd a pherfformio, enillodd Huw ddwy ysgoloriaeth gan Ymddiriedolaeth Gerddorol Iarlles Munster i astudio am gyfnod o ddwy flynedd yng Ngholeg Cerdd a Drama y Guildhall (GSMD) ar gyfer dwy flynedd ôl-raddedig.  Yn y GSMD, astudiodd gyda Roy Carter (Cerddorfa Symffoni Llundain), Richard Simpson (Cerddorfa Symffoni y BBC) a chyda’r unawdydd, Nicholas Daniel.

Ers iddo adael coleg, mae Huw wedi mwynhau bywyd cerddorol amrywiol.  Mae wedi perfformio gyda phrif gerddorfeydd  y DU gan gynnwys Cerddorfa Philharmonia, Y Gerddorfa Philharmonig Frenhinol, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Cerddorfa Ulster a Cherddorfa Symffoni Albanaidd y BBC.  Mae wedi perfformio fel unawdydd gyda sawl cerddorfa gan gynnwys Consierto i’r Obo gan Bellini gyda Cherddorfa Gyngerdd y BBC yn fyw ar Radio 2.

Mae Huw yn ymddiddori mewn  perfformio cerddoriaeth ar offerynnau o’r cyfnod gwreiddiol.  Mae wedi perfformio gyda’r Hannover Band a Chwaraewyr Clasurol Llundain.