Piano: Harvey Davies

Astudiodd Harvey Davies y piano gyda Helen Davies a David Parkhouse ac yna gyda Ryszard Bakst yn y Royal Northern College of Music. Mae ei yrfa fel cerddor siambr wedi mynd ag ef i bedwar cyfandir a ledled y Deyrnas Unedig.

©Mary Davies Photography

©Adrian Burrows

Fel Cymrawd mewn Perfformio Hanesyddol yn yr RNCM, mae Harvey’n rhoi darlithoedd ac yn hyfforddi myfyrwyr mewn cerddoriaeth siambr ochr yn ochr â’i waith fel pianydd staff.  Ei feysydd ymchwil arbennig yw’r sonata glasurol i’r piano, cyfansoddi cerddoriaeth cartref ym Mhrydain yn y ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a cherddoriaeth siambr Seisnig yr ugeinfed ganrif.  Ar hyn o bryd mae Harvey’n cyflawni PhD yn yr RNCM gan astudio a recordio cerddoriaeth siambr Arnold Cooke.

Gyda’i wraig, y sielydd Heather Bills, mae Harvey wedi sefydlu’r grŵp The Pleyel Ensemble o Fanceinion.  Mae’r Pleyels yn cynnwys rhai o’r chwaraewyr llinynnau a chwyth gorau ym Mhrydain gan arbenigo mewn cerddoriaeth siambr o Brydain a gweithiau clasurol llai adnabyddus. Maent yn cynnal cyfresi o gyngherddau yn Chapel-en-le-Frith a Didsbury ac eisoes wedi rhoi dros gant o gyngherddau ers eu ffurfio yn 2011.  Nho oedd Making Music featured Artists am 2016/’17.

Mae’r Ddeuawd Davies, Harvey a’i fam Helen, wedi gweithio gyda’i gilydd er 1990.  Maent wedi perfformio a recordio’n helaeth a chomisiynu llawer o weithiau newydd ar gyfer deuawdau piano, yn ogystal ag ailddarganfod peth o gyfoeth enfawr cerddoriaeth glasurol a rhamantaidd gynnar 4-llaw.  Mae eu CD diweddaraf, ‘Diversity’ yn cynnwys gweithiau a ysgrifennwyd iddynt gan gyfansoddwyr Cymreig a chafodd ganmoliaeth fawr gan feirniaid cerdd.  Harvey yw prif bianydd Ensemble Cymru, grŵp siambr deinamig o Ogledd Cymru sydd wedi ennill sawl gwobr.  Mae’r grŵp yn adnabyddus am ei  raglenni arloesol a’i gyngherddau cymunedol yng Nghymru ac fe’i enwebwyd i dderbyn Gwobr y Philharmonic Society yn 2007.

Mae Harvey wedi cydweithio â llawer o gerddorion adnabyddus yn cynnwys Atar Arad, Alison Balsom, James Bowman, Rebecca Evans, Tony Halstead, Janet Hilton, Guy Johnston, Elena Urioste a Jennifer Pike ac fel chwaraewr ar ei liwt ei hun mae Harvey wedi gweithio â’r holl gerddorfeydd yn y Gogledd Orllewin yn cynnwys yr Hallé, RLPO, Manchester Camerata, NCO a’r grŵp cerddoriaeth gyfoes, Ensemble 10/10.