Piano: Iwan Owen

Iwan Owen - Pianydd
Piano: Iwan Owen

Graddiodd Iwan Owen o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM) ym Manceinion yn 2019 ar ôl dilyn cwrs Meistr mewn Cerddoriaeth fel Ysgolor ABRSM. Yn ddisgybl i Benjamin Frith, ennillodd Iwan gystadleuaeth Piano Recital Prize yn 2018 ac enillodd Wobr Shirley Cattarall yn 2014.

Mae Iwan wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol; cyrhaeddod rownd derfynol categori y Piano yng nghystadleuaeth y Royal Over-Seas League yn 2016 ac, yn 2014, ennillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Cafodd hefyd ei wobryo yn Bianydd Ifanc Gregynog yn 2013.

Mae gan Iwan repertoire eang; o gerddoriaeth Bach a Scarlatti i William Mathias a Peter Sculthorpe ac mae’n mwynhau gweithiau Chopin a Schubert yn enwedig.  Bu’n ffodus i dderbyn hyfforddiant gan enwogion yn cynnwys John Perry, Peter Frankl, Paul Badura-Skoda, Pascal Rogé, Peter Hill, Phillippe Cassard, Vovka Ashkenazy, Stefano Fiuzzi, Nelson Goerner, Kathryn Stott, Federico Colli a David Owen Norris.

Mae Iwan yn mwynhau gyrfa amrywiol sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth siambr, cyfeilio a dysgu. Mae yn perfformio gyda Live Music Now ers 2016 ac mae hefyd yn bianydd preswyl gyda Camerata Gogledd Cymru.

Yn hanu o Ogledd Môn, ganwyd Iwan ym 1995. Astudiodd gydag Iwan Llewelyn-Jones am naw mlynedd cyn cael ei dderbyn yn yr RNCM yn 2013.