Sielo: Heather Bills

Ganwyd Heather yn Adelaide, De Awstralia, a daeth i’r DU i astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, dan Christopher Bunting ac Amaryllis Fleming; yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd Wobr Awstralia Cystadleuaeth y Gynghrair Dramor Frenhinol.  Aeth ar amryw o gyrsiau mewn cerddoriaeth siambr, gan dderbyn hyfforddiant gan artistiaid megis Jacqueline du Pré, William Pleeth, Emanuel Hurwitz a Thriawd y Beaux Arts.

Ym 1983, daeth yn gyd-Brif Sielydd yng Ngherddorfa Hallé ym Manceinion, gan aros tan ’91, pryd y symudodd i Ynys Môn, Gogledd Cymru, gan ddod yn aelod o grŵp siambr Ensemble Cymru ac yn brif sielydd yng Ngherddorfa Siambr Cymru.

Yn 2008, dychwelodd i Fanceinion, lle mae’n parhau i weithio ar ei liwt ei hun gyda’r Camerata, a chyda Cherddorfa Hallé a Cherddorfa Siambr y Gogledd, ac mae’n un o aelodau gwreiddiol Ensemble Pleyel.