Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

Ar ôl symud i ogledd Cymru yn 2003, y mae Nicola bellach yn dysgu pobl o bob oed, cefndir a gallu ynghyd â chwarae’r sielo yng Ngherddorfa Siambr Cymru ac Ensemble Cymru. Yn ddiweddar, gyda Chanolfan Gerdd William Mathias, sefydlodd Gerddorfa Gymunedol Caernarfon ar gyfer oedolion, sydd wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae’n byw gyda’i gŵr, Andy a’u meibion, Thomas ac Oliver.
Dysgodd un o athrawon cello Nicola y Tywysog Charles i ganu’r offeryn.