Telyn: Anne Denholm

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae Anne Denholm yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain ac yn Delynores Swyddogol i’w H.B. Tywysog Cymru. Derbyniodd Anne ei grâdd Meistr o’r Academi Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y telynores cyntaf erioed i ennill gwobr hanesyddol Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’).

©Timothy Ellis

Fe gafodd Anne magwraeth cerddorol Prydeinig, gan astudio yn Adran Iâu Coleg Brenhinol  Cerdd a Drama Cymru, Ysgol y Purcell, Prifysgol Caergrawnt a’r RAM. Mae hi wedi ennill nifer o wobrau mewn cystadlaethau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys ail wobr yng Nghwyl Telyn Rhyngwladol Cymru 2014 a chyrraedd rownd terfynol y llinynnau yng nghystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC 2010. Mae hi’n rhoi datganiadau cyson fel unawdydd a cherddorwraig siambr ar draws y D.U.

Mae Anne yn gweithio’n aml ym maes cerddoriaeth clasurol cyfoes; mae hi wedi bod yn recordio a pherfformio gweithiau newydd ar gyfer y delyn ers 2006. Mae hi yn aelod sefydlol o’r pedwarad cyfoes arbrofol, The Hermes Experiment, ac hefyd yn mwynhau gweithio gyda Grwp Cerddoriaeth Cyfoes Birmingham.

Mae Anne yn gweithio’n llawrydd gyda cherddorfeydd a chorau ar draws Prydain, ac yn Brif Delynores gydag Ensemble Cymru.

Wê: www.annedenholm.com / Trydar: @anne_denholm

Gwyliwch Anne yn perfformio gydag Ensemble Cymru yn ystod y tymor 2016-17.