Piano: Iwan Owen

Iwan Owen - Pianydd
Piano: Iwan Owen

Graddiodd Iwan Owen o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM) ym Manceinion yn 2019 ar ôl dilyn cwrs Meistr mewn Cerddoriaeth fel Ysgolhaig ABRSM. Yn ddisgybl i Benjamin Frith, ennillodd Iwan y gystadleuaeth Piano Recital Prize yn 2018 ac enillodd Gwobr Shirley Cattarall yn 2014.

Mae Iwan wedi cael llwyddiant mewn cystadleuthau cenedlaethol a rhyngwladol; cyrhaeddod rownd derfynol categori y Piano yng nghystadleuaeth y Royal Over-Seas League yn 2016 ac, yn 2014, ennillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Cafodd hefyd ei wobryo yn Bianydd Ifanc Gregynog yn 2013.

Mae gan Iwan repertoire eang; o gerddoriaeth Bach a Scarlatti i William Mathias a Peter Sculthorpe, gyda mwynhad o waith Chopin a Schubert yn enwedig. Mae wedi bod yn ffodus i dderbyn hyfforddiant gan enwogion yn cynnwys John Perry, Peter Frankl, Paul Badura-Skoda, Pascal Rogé, Peter Hill, Phillippe Cassard, Vovka Ashkenazy, Stefano Fiuzzi, Nelson Goerner, Kathryn Stott, Federico Colli a David Owen Norris.

Mae Iwan yn mwynhau gyrfa amrywiol yn canolbwyntio ar gerddoriaeth siambr, cyfeilio a dysgu. Mae yn perfformio gyda Live Music Now ers 2016 ac mae hefyd yn bianydd preswyl gyda Camerata Gogledd Cymru.

Yn hanu o Ogledd Môn, ganwyd Iwan ym 1995. Astudiodd gyda Iwan Llewelyn-Jones am naw mlynedd cyn ennill lle yn yr RNCM yn 2013.

Bas Dwbl: Martin Ludenbäch

Double Bass: Martin Ludenbach

Wedi ei fagu yng Nghymru, astudiodd Martin yn Ysgol y Guildhall ac mae bellach yn chwaraewr Bas Dwbl hunangyflogedig. Mae’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth, gan weithio gyda Cherddorfa Siambr Llundain, Philharmonia, Cerddorfa Frenhinol y Philarmonic gan ddirprwyo yn Les Miserables yn rheolaidd ynghyd â chymryd rhan mewn prosiectau dawns gyfoes ac actor-cerddor. Mae hefyd yn rhedeg ac yn syrffio’n rheolaidd.
Mae gan ei fas dwbl gorneli ‘Bussetto’ anghyffredin iawn sy’n unigryw i fasau dwbl Almaenig Mittenwald, yn enwedig yng nghanol y 1800au.

Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Mae Nick Ireson yn mwynhau gyrfa brysur fel perfformiwr, gan weithio gydag amrywiaeth o gerddorfeydd ac ensembles ledled y DU a thramor. Mae i’w gael yn aml o dan y llwyfan yn chwarae i wahanol gwmnïau bale ac weithiau mae’n mentro uwchben y ddaear i’r platfform cyngerdd hefyd. (rhagor…)

Sielo: Nicola Pearce

Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

(rhagor…)

Feiolin: Jean Paterson

Feiolin: Jean Paterson

Ganwyd Jean yng ngogledd Sir Benfro i deulu amaethyddol, ond symudodd yn ddiweddarach i Swydd Hampshire ac mae bellach yn byw yn Rhydychen. Astudiodd y ffidil gydag Emanuel Hurwitz yng Ngholeg St. Hugh, Rhydychen, a gyda Manoug Parikian yn yr Academi Gerdd Frenhinol.

(rhagor…)

Basŵn: Llinos Elin Owen

 

Magwyd Llinos ym Mhwllheli, a mynychodd yr ysgol yno cyn cael ei derbyn i Ysgol Gerdd Chetham ym Manceinion ar gyfer chweched dosbarth. Parhaodd â’i haddysg  yng Ngholeg Santes Catharine yng Nghaergrawnt, cyn cwblhau cwrs ôl-raddedig yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. (rhagor…)

Obo: Huw Clement-Evans

Mae Huw yn byw yn Llundain fel oboydd ar ei liwt ei hun. Astudiodd yng Ngholeg Cerddoriaeth Frenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda Robin Canter.
(rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle daliodd ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle daliodd Gymrodoriaeth Leverhulme.  Mae hi wedi ennill llawer o wobrau ac ysgoloriaethau, yn cynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd ar y cyd â’r Hallé. Mae ei hathrawon wedi cynnwys Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)