Obo: Huw Clement-Evans

Mae Huw yn byw yn Llundain fel oboydd ar ei liwt ei hun. Astudiodd yng Ngholeg Cerddoriaeth Frenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda Robin Canter.
(rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle daliodd ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle daliodd Gymrodoriaeth Leverhulme.  Mae hi wedi ennill llawer o wobrau ac ysgoloriaethau, yn cynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)

Piano: Harvey Davies

Astudiodd Harvey Davies y piano gyda Helen Davies a David Parkhouse ac yna gyda Ryszard Bakst yn y Royal Northern College of Music. Mae ei yrfa fel cerddor siambr wedi mynd ag ef i bedwar cyfandir a ledled y Deyrnas Unedig.

©Mary Davies Photography

(rhagor…)

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd ar y cyd â’r Hallé. Mae ei hathrawon wedi cynnwys Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)

Feiolín: Elenid Owen

Am y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, mae’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, wedi bod yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan roi dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.
(rhagor…)

Telyn: Anne Denholm

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae Anne Denholm yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain ac yn Delynores Swyddogol i’w H.B. Tywysog Cymru. Derbyniodd Anne ei grâdd Meistr o’r Academi Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y telynores cyntaf erioed i ennill gwobr hanesyddol Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’). (rhagor…)

Piano: Richard Ormrod

Magwyd Richard Ormrod yng Nghaerdydd ac ymddangosodd am y tro cyntaf mewn perfformiad o goncerto pan oedd yn ddeg oed, yn chwarae Mozart gyda Cherddorfa Ieuenctid De Morgannwg cyn mynd ymlaen i astudio yn Ysgol Gadeiriol Wells gyda Michael Young a Choleg y Brenin, Caergrawnt lle cwblhaodd ei MA. Bu’n fyfyriwr ôl-radd i Eliso Virsaladze yng ngholeg cerdd Mosgo. (rhagor…)

Sielo: Heather Bills

Ganwyd Heather yn Adelaide, De Awstralia, a daeth i’r DU i astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, dan Christopher Bunting ac Amaryllis Fleming; yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd Wobr Awstralia Cystadleuaeth y Gynghrair Dramor Frenhinol.  (rhagor…)

Telyn: Elisa Netzer

Mae Elisa Netzer yn delynores ifanc, flaengar o’r Swisdir. Er ei bod mor ifanc, mae wedi perfformio fel unawdydd gyda Cherddorfa Simffoni Arturo Toscanini, Cerddorfa Solisti della Svizzera Italiana, Ensemble Siambr Parma Conservatory, Orchestra mandolinistica di Lugano ac Orchestra mandolinista di Modena. Yn 2013 gwnaeth ei début fel unawdydd rhyngwladol yn St Petersburg, Rwsia, yn yr Hermitage Theatre gyda’r Hermitage State Orchestra, ar wahoddiad y Musical Olympus Festival fel unawdydd ifanc addawol.