Telyn a Cyfansoddwr: Mared Emlyn

Mared Emlyn head and shoulders with harp

Cwblhaodd Mared ei doethuriaeth mewn perfformio ar y delyn a chyfansoddi yn 2014 ym Mhrifysgol Bangor gydag ysgoloriaeth wedi ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd. Enillodd fedal y Prif Gyfansoddwr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2011 am ei gwaith Perlau yn y Glaw ar gyfer y delyn sydd erbyn hyn yn cael ei berfformio yn aml mewn cystadlaethau a gŵyliau telyn.

Mae wedi derbyn sawl comisiwn i gyfansoddi, gan gynnwys gweithiau ar gyfer Gŵyl Biano Ryngwladol Cymru, Côr Meibion Colwyn, comisiwn ar gyfer Gŵyl Gerdd Bangor a gafodd ei berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, a concerto telyn ar gyfer Gŵyl Biwmares a berfformiwyd gan y Gerddorfa Siambr Gymreig a Mared ei hun fel yr unawdydd.

Yn 2018, cydweithiodd â’r cerddor Gwenan Gibbard a’r bardd Mererid Hopwood ar gomisiwn gan Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y telynor adnabyddus Osian Ellis yn 90 oed. Mae Mared yn perfformio mewn cyngherddau fel unawdydd, mewn ensemblau ac fel aelod o gerddorfeydd.

Piano: Iwan Owen

Iwan Owen - Pianydd
Piano: Iwan Owen

Graddiodd Iwan Owen o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM) ym Manceinion yn 2019 ar ôl dilyn cwrs Meistr mewn Cerddoriaeth fel Ysgolor ABRSM. Yn ddisgybl i Benjamin Frith, ennillodd Iwan gystadleuaeth Piano Recital Prize yn 2018 ac enillodd Wobr Shirley Cattarall yn 2014.

Mae Iwan wedi cael llwyddiant mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol; cyrhaeddod rownd derfynol categori y Piano yng nghystadleuaeth y Royal Over-Seas League yn 2016 ac, yn 2014, ennillodd y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen. Cafodd hefyd ei wobryo yn Bianydd Ifanc Gregynog yn 2013.

Mae gan Iwan repertoire eang; o gerddoriaeth Bach a Scarlatti i William Mathias a Peter Sculthorpe ac mae’n mwynhau gweithiau Chopin a Schubert yn enwedig.  Bu’n ffodus i dderbyn hyfforddiant gan enwogion yn cynnwys John Perry, Peter Frankl, Paul Badura-Skoda, Pascal Rogé, Peter Hill, Phillippe Cassard, Vovka Ashkenazy, Stefano Fiuzzi, Nelson Goerner, Kathryn Stott, Federico Colli a David Owen Norris.

Mae Iwan yn mwynhau gyrfa amrywiol sy’n canolbwyntio ar gerddoriaeth siambr, cyfeilio a dysgu. Mae yn perfformio gyda Live Music Now ers 2016 ac mae hefyd yn bianydd preswyl gyda Camerata Gogledd Cymru.

Yn hanu o Ogledd Môn, ganwyd Iwan ym 1995. Astudiodd gydag Iwan Llewelyn-Jones am naw mlynedd cyn cael ei dderbyn yn yr RNCM yn 2013.

Bas Dwbl: Martin Ludenbäch

Double Bass: Martin Ludenbach

Wedi ei fagu yng Nghymru, astudiodd Martin yng Ngholeg y Guildhall ac mae bellach yn chwaraewr Bas Dwbl hunangyflogedig. Mae’n mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth, gan weithio gyda Cherddorfa Siambr Llundain, Philharmonia, Cerddorfa Frenhinol y Philarmonic gan ddirprwyo yn Les Miserables yn rheolaidd ynghyd â chymryd rhan mewn prosiectau dawns cyfoes ac actor-cerddor. Mae hefyd yn rhedeg ac yn syrffio’n rheolaidd.
Mae gan ei fas dwbl gorneli ‘Bussetto’ anghyffredin iawn sy’n unigryw i fasau dwbl Almaenig Mittenwald, yn enwedig y rhai sy’n dyddio o ganol y 1800au.

Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Corn Ffrengig: Nicholas Ireson

Mae Nick Ireson yn mwynhau gyrfa brysur fel perfformiwr, gan weithio gydag amrywiaeth o gerddorfeydd ac ensemblau ledled y DU a thramor.  Fe’i gwelir yn aml o dan y llwyfan yn chwarae i wahanol gwmnïau bale ac weithiau mae’n mentro uwchben y ddaear i’r platfform cyngerdd hefyd. (rhagor…)

Sielo: Nicola Pearce

Sielo: Nicola Pearce

Magwyd Nicola yn Bedford a Dyfnaint cyn mynd i astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yng Ngholeg Cerdd y Drindod Llundain. Mae hi wedi ennill sawl gwobr gydnabyddedig gan gynnwys ysgoloriaeth i astudio yn Academi Gerddorol Chigiana yn Sienna, yr Eidal.

(rhagor…)

Feiolin: Jean Paterson

Feiolin: Jean Paterson

Ganwyd Jean i deulu amaethyddol yng ngogledd Sir Benfro ond yn ddiweddarach symudodd i Swydd Hampshire ac mae bellach yn byw yn Rhydychen.  Astudiodd y ffidil gydag Emanuel Hurwitz yng Ngholeg St. Hugh, Rhydychen, a chyda Manoug Parikian yn yr Academi Gerdd Frenhinol, Llundain.

(rhagor…)

Basŵn: Llinos Elin Owen

 

Magwyd Llinos ym Mhwllheli, a mynychodd yr ysgol yno cyn cael ei derbyn i Ysgol Gerdd Chetham ym Manceinion ar gyfer chweched dosbarth. Parhaodd â’i haddysg  yng Ngholeg Santes Catharine yng Nghaergrawnt, cyn cwblhau cwrs ôl-raddedig yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. (rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am wasanaeth Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle dyfarnwyd iddi ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle bu’n Gymrawd Leverhulme.  Mae hi wedi ennill nifer o wobrau ac ysgoloriaethau, gan gynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)