Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd (Manceinion) gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd mewn cydweithrediad â’r Hallé. Ei hathrawon oedd Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)

Feiolín: Elenid Owen

Yn ystod y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, bu’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan gynnal dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y Weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.
(rhagor…)

Telyn: Anne Denholm

Mae Anne Denholm sy’n wreiddiol o Gaerfyrddin, yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain a bu’n Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru o 2015-2019. Derbyniodd Anne ei gradd Meistr o’r Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y delynores gyntaf erioed i ennill y wobr hanesyddol, Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’). (rhagor…)

Piano: Richard Ormrod

Magwyd Richard Ormrod yng Nghaerdydd ac ymddangosodd am y tro cyntaf mewn perfformiad o goncerto pan oedd yn ddeg oed, yn chwarae Mozart gyda Cherddorfa Ieuenctid De Morgannwg cyn mynd ymlaen i astudio yn Ysgol Gadeiriol Wells gyda Michael Young a Choleg y Brenin, Caergrawnt lle cwblhaodd ei MA. Bu’n fyfyriwr ôl-radd i Eliso Virsaladze yng ngholeg cerdd Mosgo.

(rhagor…)

Fiola: Oliver Wilson

Bu Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (lle roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio).   Mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gŵyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique.  Mae hefyd wedi recordio CDd o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton.  Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Clarinet Peryn Clement-Evans

Peryn Clement-Evans yw prif glarinetydd a Chyfarwyddwr Artistig Ensemble Cymru.

Bu Peryn yn fyfyriwr yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (Manceinion) ac wedi hynny yn Rotterdam’s Conservatorium gyda’r unawdydd rhyngwladol o wlad Belg, Walter Boeijkens. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd ysgoloriaethau i fynychu’r American Conservatoire  yn Fontainebleau yn Ffrainc. (rhagor…)