Feiolín: Mary Hofman

Ers graddio yn 2007, mae Mary wedi dilyn gyrfa amrywiol fel cerddor cerddorfa a siambr ac fel athro. Bu’n gweithio fel arweinydd gwadd yr Edinburgh Quartet yn ogystal â pherfformio gyda’r Endellion Quartet. Mae Mary’n chwarae’n rheolaidd gyda’r rhan fwyaf o gerddorfeydd siambr arweiniol Prydain, gan gynnwys y Scottish Chamber Orchestra, Northern Sinfonia, Manchester Camerata a’r Britten Sinfonia yn ogystal â chyda cherddorfeydd cyfnod megis OAE ac ORR.

Ffliwt: Jonathan Rimmer

Astudiodd Jonathan Rimmer yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM), cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Shell LSO ac, ym 1990, enillodd adran chwythbrennau Cystadleuaeth y BBC ar gyfer Cerddor Ifanc y Flwyddyn. (rhagor…)

Fiola: Oliver Wilson

Roedd Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (ble roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio) ac mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gwyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Mae hefyd wedi recordio CD o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton. Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.

Feiolin: Nia Bevan

Ganwyd Nia yng Nghaerdydd ac astudiodd y feiolin gyda Marion Mattison, Nina Martin, Peter Cropper a Kryzystof Smietana. Yn ysgolor MacMyn ar gwrs BMus Prifysgol Manceinion, cafodd hyfforddiant mewn cerddoriaeth siambr yn wythnosol gan aelodau pedwarawd llinynnol Lindsay. Mae hi’n arwain llawer o gerddorfeydd gan gynnwys Opera Dinas Abertawe, Sinfonietta Prydain, Cerddorfa Gwyl Dartington a Cherddorfa Sesiwn Cymru.

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Peryn Clement-Evans yw prif glarinetydd a chyfarwyddwr artistig Ensemble Cymru.

Bu Peryn yn fyfyriwr yn y  Royal Northern College of Music ac wedyn yn Rotterdam’s Conservatorium gyda’r unawdydd rhyngwladol o wlad Belg, Walter Boeykens. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd ysgoloriaethau I fynychu’r American Conservatoire  yn Fontainebleau yn Ffrainc. (rhagor…)

Mezzo Soprano: Sioned Gwen Davies

Ganwyd Sioned Gwen ym Mae Colwyn, gogledd Cymru. Enillodd ei gradd M.Mus yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall yn Llundain gan gwblhau ei hastudiaethau ôl radd ar eu Cwrs Opera yn 2012. Sioned Gwen yw un o’r rhai cyntaf i dderbyn Gwobr Datblygu Gyrfa Sefydliad Bryn Terfel.

Soprano Sara Lian Owen

Graddiodd y soprano o Gymru, Sara Lian Owen o’r cwrs opera yn yr Academi Gerdd Frenhinol ble roedd yn Ysgolor Howard Milner. Mae’n parhau’i hastudiaethau gyda Janice Chapman. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, enillodd Sara Wobr Ruban Glas Osborne Roberts yn yr Eisteddfod Genedlaethol, roedd yn rownd gyn derfynol Cystadleuaeth Mozart ac yn rownd derfynol cystadleuaeth ysgoloriaeth Kathleen Ferrier.