Sielo: Heather Bills

Ganwyd Heather yn Adelaide, De Awstralia, a daeth i’r DU i astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, dan Christopher Bunting ac Amaryllis Fleming; yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd Wobr Awstralia Cystadleuaeth y Gynghrair Dramor Frenhinol.  (rhagor…)

Telyn: Elisa Netzer

Mae Elisa Netzer yn delynores ifanc, flaengar o’r Swisdir. Er ei bod mor ifanc, mae wedi perfformio fel unawdydd gyda Cherddorfa Simffoni Arturo Toscanini, Cerddorfa Solisti della Svizzera Italiana, Ensemble Siambr Parma Conservatory, Orchestra mandolinistica di Lugano ac Orchestra mandolinista di Modena. Yn 2013 gwnaeth ei début fel unawdydd rhyngwladol yn St Petersburg, Rwsia, yn yr Hermitage Theatre gyda’r Hermitage State Orchestra, ar wahoddiad y Musical Olympus Festival fel unawdydd ifanc addawol.

Feiolín: Mary Hofman

Ers graddio yn 2007, mae Mary wedi dilyn gyrfa amrywiol fel cerddor cerddorfa a siambr ac fel athro. Bu’n gweithio fel arweinydd gwadd yr Edinburgh Quartet yn ogystal â pherfformio gyda’r Endellion Quartet. Mae Mary’n chwarae’n rheolaidd gyda’r rhan fwyaf o gerddorfeydd siambr arweiniol Prydain, gan gynnwys y Scottish Chamber Orchestra, Northern Sinfonia, Manchester Camerata a’r Britten Sinfonia yn ogystal â chyda cherddorfeydd cyfnod megis OAE ac ORR.

Ffliwt: Jonathan Rimmer

Astudiodd Jonathan Rimmer yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM), cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Shell LSO ac, ym 1990, enillodd adran chwythbrennau Cystadleuaeth y BBC ar gyfer Cerddor Ifanc y Flwyddyn. (rhagor…)

Fiola: Oliver Wilson

Roedd Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (ble roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio) ac mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gwyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Mae hefyd wedi recordio CD o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton. Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.

Feiolin: Nia Bevan

Ganwyd Nia yng Nghaerdydd ac astudiodd y feiolin gyda Marion Mattison, Nina Martin, Peter Cropper a Kryzystof Smietana. Yn ysgolor MacMyn ar gwrs BMus Prifysgol Manceinion, cafodd hyfforddiant mewn cerddoriaeth siambr yn wythnosol gan aelodau pedwarawd llinynnol Lindsay. Mae hi’n arwain llawer o gerddorfeydd gan gynnwys Opera Dinas Abertawe, Sinfonietta Prydain, Cerddorfa Gwyl Dartington a Cherddorfa Sesiwn Cymru.

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Peryn Clement-Evans yw prif glarinetydd a chyfarwyddwr artistig Ensemble Cymru.

Bu Peryn yn fyfyriwr yn y  Royal Northern College of Music ac wedyn yn Rotterdam’s Conservatorium gyda’r unawdydd rhyngwladol o wlad Belg, Walter Boeykens. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd ysgoloriaethau I fynychu’r American Conservatoire  yn Fontainebleau yn Ffrainc. (rhagor…)

Mezzo Soprano: Sioned Gwen Davies

Ganwyd Sioned Gwen ym Mae Colwyn, gogledd Cymru. Enillodd ei gradd M.Mus yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall yn Llundain gan gwblhau ei hastudiaethau ôl radd ar eu Cwrs Opera yn 2012. Sioned Gwen yw un o’r rhai cyntaf i dderbyn Gwobr Datblygu Gyrfa Sefydliad Bryn Terfel.

Soprano Sara Lian Owen

Graddiodd y soprano o Gymru, Sara Lian Owen o’r cwrs opera yn yr Academi Gerdd Frenhinol ble roedd yn Ysgolor Howard Milner. Mae’n parhau’i hastudiaethau gyda Janice Chapman. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, enillodd Sara Wobr Ruban Glas Osborne Roberts yn yr Eisteddfod Genedlaethol, roedd yn rownd gyn derfynol Cystadleuaeth Mozart ac yn rownd derfynol cystadleuaeth ysgoloriaeth Kathleen Ferrier.