Mezzo Soprano: Sioned Gwen Davies

Ganwyd Sioned Gwen ym Mae Colwyn, gogledd Cymru. Enillodd ei gradd M.Mus yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall yn Llundain gan gwblhau ei hastudiaethau ôl radd ar eu Cwrs Opera yn 2012. Sioned Gwen yw un o’r rhai cyntaf i dderbyn Gwobr Datblygu Gyrfa Sefydliad Bryn Terfel.

Soprano Sara Lian Owen

Graddiodd y soprano o Gymru, Sara Lian Owen o’r cwrs opera yn yr Academi Gerdd Frenhinol ble roedd yn Ysgolor Howard Milner. Mae’n parhau’i hastudiaethau gyda Janice Chapman. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, enillodd Sara Wobr Ruban Glas Osborne Roberts yn yr Eisteddfod Genedlaethol, roedd yn rownd gyn derfynol Cystadleuaeth Mozart ac yn rownd derfynol cystadleuaeth ysgoloriaeth Kathleen Ferrier.