Basŵn: Llinos Elin Owen

 

Magwyd Llinos ym Mhwllheli, a mynychodd yr ysgol yno cyn cael ei derbyn i Ysgol Gerdd Chetham yn Manceinion ar gyfer chweched dosbarth. Parhaodd a’i haddysg  yng Ngholeg Santes Catharine yng Nghaergrawnt, cyn cwblhau cwrs ol-raddedig yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain. (rhagor…)

Obo: Huw Clement-Evans

Mae Huw yn byw yn Llundain fel oboydd ar ei liwt ei hun. Astudiodd yng Ngholeg Cerddoriaeth Frenhinol y Gogledd ym Manceinion gyda Robin Canter.
(rhagor…)

Ffliwt: Jonathan Rimmer

Astudiodd Jonathan Rimmer yng Ngholeg Cerdd Brenhinol y Gogledd (RNCM), cyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Shell LSO ac, ym 1990, enillodd adran chwythbrennau Cystadleuaeth y BBC ar gyfer Cerddor Ifanc y Flwyddyn. (rhagor…)

Clarinét: Peryn Clement-Evans

Peryn Clement-Evans yw prif glarinetydd a chyfarwyddwr artistig Ensemble Cymru.

Bu Peryn yn fyfyriwr yn y  Royal Northern College of Music ac wedyn yn Rotterdam’s Conservatorium gyda’r unawdydd rhyngwladol o wlad Belg, Walter Boeykens. Yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd ysgoloriaethau I fynychu’r American Conservatoire  yn Fontainebleau yn Ffrainc. (rhagor…)