Bas Dwbl: Mike Escreet

Daeth Mike i gysylltiad gyntaf â cherddoriaeth drwy ganu mewn corau, yn yr eglwys ac yn yr ysgol. Yna, wedi i’w lais dorri sylweddolodd ei fod yn colli’r holl gerddoriaeth, felly pan hysbysebodd y prifathro am rywun i ddysgu chwarae’r bas fe wirfoddolodd.  (rhagor…)

Feiolín: Florence Cooke

Mae galw mawr am Florence Cooke fel cerddor siambr, ac mae hi wedi perfformio’n helaeth yn y DU a thramor.  Astudiodd ym Mhrifysgol Caergrawnt, lle daliodd ysgoloriaeth academaidd, ac yn y Guildhall, lle daliodd Gymrodoriaeth Leverhulme.  Mae hi wedi ennill llawer o wobrau ac ysgoloriaethau, yn cynnwys Ysgoloriaeth Myra Hess, Gwobr Nigel Brown, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Razumovsky ac Ysgoloriaeth Grŵp Park Lane.
(rhagor…)

Fiola: Sara Roberts

Mae Sara’n hanu o Lanfairpwll, Ynys Môn. Cafodd wersi feiolin gan Almut Bone a Margaret Scourse cyn dechrau dysgu’r fiola yn 15 mlwydd oed.
(rhagor…)

Fiola: Lucy Nolan

Mae Lucy, a aned yn Nulyn, ar hyn o bryd yn mwynhau gyrfa brysur fel cerddor siambr ac athrawes. Graddiodd o Goleg Cerdd Brenhinol y Gogledd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf yn ei gradd gyntaf ac yna gyda gradd Meistr mewn Perfformio Unawdol a chyda Diploma Artist Rhyngwladol mewn Arwain Cerddorfa Linynnol, a gwblhaodd ar y cyd â’r Hallé. Mae ei hathrawon wedi cynnwys Simon Aspell o Bedwarawd Vanbrugh, y diweddar Roger Bigley, a Louise Lansdown.
(rhagor…)

Feiolín: Elenid Owen

Am y pedair blynedd ar hugain ddiwethaf, mae’r fiolinydd o Gymru, Elenid Owen, wedi bod yn aelod o bedwarawd llinynnol Ludwig ym Mharis, gan roi dros 1500 o gyngherddau a dosbarthiadau meistr ar draws y byd a recordio 20 CD ar gyfer labeli ‘Naxos’, ‘Naïve’ ac ‘Universal’. Yn 2012 fe’i gwnaed yn “Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ gan y weinyddiaeth Ffrengig dros ddiwylliant am ei chyfraniad i gerddoriaeth yn Ffrainc.
(rhagor…)

Telyn: Anne Denholm

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, mae Anne Denholm yn un o delynorion ifanc blaenllaw Prydain ac yn Delynores Swyddogol i’w H.B. Tywysog Cymru. Derbyniodd Anne ei grâdd Meistr o’r Academi Cerddoriaeth Brenhinol yn Llundain (RAM) gyda rhagoriaeth, gan raddio gyda Gwobr y Regency ar gyfer llwyddiant nodedig, ac fel y telynores cyntaf erioed i ennill gwobr hanesyddol Clwb yr Academi (‘RAM Club Prize’). (rhagor…)

Sielo: Heather Bills

Ganwyd Heather yn Adelaide, De Awstralia, a daeth i’r DU i astudio yn y Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain, dan Christopher Bunting ac Amaryllis Fleming; yn ystod y cyfnod hwnnw, enillodd Wobr Awstralia Cystadleuaeth y Gynghrair Dramor Frenhinol.  (rhagor…)

Telyn: Elisa Netzer

Mae Elisa Netzer yn delynores ifanc, flaengar o’r Swisdir. Er ei bod mor ifanc, mae wedi perfformio fel unawdydd gyda Cherddorfa Simffoni Arturo Toscanini, Cerddorfa Solisti della Svizzera Italiana, Ensemble Siambr Parma Conservatory, Orchestra mandolinistica di Lugano ac Orchestra mandolinista di Modena. Yn 2013 gwnaeth ei début fel unawdydd rhyngwladol yn St Petersburg, Rwsia, yn yr Hermitage Theatre gyda’r Hermitage State Orchestra, ar wahoddiad y Musical Olympus Festival fel unawdydd ifanc addawol.

Feiolín: Mary Hofman

Ers graddio yn 2007, mae Mary wedi dilyn gyrfa amrywiol fel cerddor cerddorfa a siambr ac fel athro. Bu’n gweithio fel arweinydd gwadd yr Edinburgh Quartet yn ogystal â pherfformio gyda’r Endellion Quartet. Mae Mary’n chwarae’n rheolaidd gyda’r rhan fwyaf o gerddorfeydd siambr arweiniol Prydain, gan gynnwys y Scottish Chamber Orchestra, Northern Sinfonia, Manchester Camerata a’r Britten Sinfonia yn ogystal â chyda cherddorfeydd cyfnod megis OAE ac ORR.

Fiola: Oliver Wilson

Roedd Oliver yn brif fiola gwadd gyda’r Orchestra of the Age of Enlightenment yn Schloss Esterhazy yn Eisenstadt (ble roedd y cyfansoddwr Haydn yn byw ac yn gweithio) ac mae wedi perfformio yn y BBC Proms a Gwyl Caeredin gyda Syr John Eliot Gardiner a’r Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Mae hefyd wedi recordio CD o ariâu Handel gyda’r Classical Opera a’r tenor Alan Clayton. Perfformiodd a recordiodd Magnificats J S Bach a C P E Bach fel prif fiola’r gerddorfa faroc, Arcangelo.