Posted on

Droddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Ysgol Tudno Logo

Fel darparwyr addysg, rydym yn sylweddoli pwysigrwydd y celfyddydau creadigol a’u lle mewn
datblygiad disgyblion a gan weithio ochr yn ochr â rhan ddeiliaid eraill, ein nod yw cyfoethogi’r
cyfleoedd a ddarparwn fel ysgol. Trwy brofiadau amrywiol, gwerth chweil, gobeithiwn datblygu
dinasyddion y dyfodol. Trwy gyfleoedd creadigol y mae plant yn dysgu i fynegi eu hunain a deall eu
lle yn y byd. Mae’r gweithgareddau hyn hefyd yn darparu digon o gyfle i ddatblygu meysydd
cwricwlaidd mewn modd diddorol a chreadigol. Gwerthfawrogir celfyddyd hefyd fel cyfrwng i
sicrhau bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial unigol gan ei fod yn torri i lawr y rhwystrau a grëir
gan anghenion dysgu ychwanegol ac yn greiddiol mewn cynyddu ymgysylltiadau a gwella lles. Mae gwerth y cyfleoedd mae’r disgyblion wedi ’w derbyn drwy’r prosiect hwn yn amhrisiadwy!

Darllenwch fwy Droddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru