Cyfoethogi cymuned yr ysgol trwy’r Celfyddydau Mynegiannol a gweithio mewn Partneriaeth

Datblygodd Ysgol Tudno ac Ensemble Cymru arfer arloesol ym maes y Celfyddydau Mynegiannol drwy ddull ymholi-proffesiynol cydweithredol ac maent wedi cynyddu ymgysylltiad trwy ymateb i anghenion a diddordebau’r disgyblion ac wedi meithrin cysylltiadau rhwng yr ysgol a’r gymuned ehangach.

Pam Dalcroze i Gymru? Gan Bethan Habron-James

Fe gefais i’r fraint o fynd i Genefa i astudio Dalcroze Eurhythmics ar ddiwedd y 90au, ar ol rhai blyndyddoedd o astudio rhan amser ym Manceinion. Ar ddiwedd fy nhreithawd hir ar gyfer fy arholiadau gradd fe ysgrifennais mai fy mreuddwyd un dydd, fyddai i rannu y dull addysg arloesol yma gyda fy nghydwladwyr Cymreig.… Continue reading Pam Dalcroze i Gymru? Gan Bethan Habron-James