Dr David Richmond Arnold Evans (1943-2013)

> Roedd ymddiriedolwyr Ensemble Cymru, gweithwyr a pherfformwyr yn drist o glywed am farwolaeth sydyn Dr David Evans.  Fel cerddoregydd, chwaraewr corn a storïwr, roedd gan Dr Evans frwdfrydedd heintus dros gerddoriaeth a bywyd. Bydd colled enfawr ar ôl ei frwdfrydedd dros ddarganfod ein treftadaeth gerddorol a’n helpu ni i ddysgu amdani a’i deall, ynghyd… Continue reading Dr David Richmond Arnold Evans (1943-2013)