Adroddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Fel darparwyr addysg, rydym yn sylweddoli pwysigrwydd y celfyddydau creadigol a’u lle mewn datblygiad disgyblion a gan weithio ochr yn ochr â rhan ddeiliaid eraill, ein nod yw cyfoethogi’r cyfleoedd a ddarparwn fel ysgol. Trwy brofiadau amrywiol, gwerth chweil, gobeithiwn datblygu dinasyddion y dyfodol. Trwy gyfleoedd creadigol y mae plant yn dysgu i fynegi eu… Parhau i ddarllen Adroddiad gan Derfel Thomas, Ysgol Tudno i Ensemble Cymru

Taith gyffwrdd i Hen Filwyr Dall Llandudno

Un o uchabwyntiau ein taith yn yr hydref oedd ein hymweliad â Chanolfan Hen Filwyr Dall Llandudno yng ngogledd Cymru. Canolfan seibiant sy’n hyfforddi hen filwyr i ailsefydlu eu hunain yw’r ganolfan yn Llandudno, gan asesu a rhoi cymorth i hen filwyr â nam golwg. Adeiladwyd yr adeilad sydd ar gyrion Llandudno yn ôl ar… Parhau i ddarllen Taith gyffwrdd i Hen Filwyr Dall Llandudno

NODAU O DDIOLCH!

Bydd Ensemble Cymru yn chwarae nodau o ddiolch i bobl Cymru a thu hwnt, mewn cyngerdd arbennig yn Eglwys Gloddaeth Llandudno, am 10.30 ar fore Iau, Mai 23