Posted on

Seiniau’r Haf

pic: Sounds of Summer logo

Cymysgedd detholiadol o gerddoriaeth lawen, ddifyr a ddyrchafol, o’r byd o gân, opera a chabaret, a llawer mwy yn ogystal!

Cyngherddau’r haf yn eich milltir sgwâr i ddathlu dychweliad y gerddoriaeth fyw

Archebu

Tocynnau cyfyngedig ar gael. Archebu ymlaen llaw yn hanfodol.

Cysylltwch nawr i archebu: admin@midwalesopera.co.uk

Gweithredir y rheoliadau Covid-19 ac ymbellhau cymdeithasol.

Dydd Sul 16 Mai

Y Glôb Byw, Llanwrthwl, yn ymyl Llandrindod

 • Rebecca Afonwy-Jones – Soprano
 • Thomas Elwin – Tenor
 • Jonathan Lyness – Piano

Dydd Sadwrn 22 Mai

Oriel Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli

 • Alys Mererid Roberts – Soprano
 • Emyr Lloyd Jones – Bariton
 • Peryn Clement-Evans – Clarinét
 • Jonathan Lyness – Piano

Dydd Sul 23 Mai

Canolfan Ucheldre, Caergybi

 • Alys Mererid Roberts – Soprano
 • Emyr Lloyd Jones – Bariton
 • Peryn Clement-Evans – Clarinét
 • Jonathan Lyness – Piano

Dydd Sadwrn 5 Mehefin

SpArC Bishops Castle

 • Robyn Lyn Evans – Tenor
 • Stephanie Windsor-Lewis – Mezzo
 • Jonathan Lyness – Piano

Dydd Sul 6 Mehefin

The Secret Garden @ Llusern Hud Tywyn
11am, 12.30am, 2pm

 • Robyn Lyn Evans – Tenor
 • Stephanie Windsor-Lewis – Mezzo
 • Jonathan Lyness – Piano

Cadarnheir rhagor o ddyddiadau’n fuan.

Posted on

Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig

Gobaith newydd i gerddorion a chantorion llawrydd

Bwyoliaethau wedi cael eu difetha

Mae gobaith newydd i gerddorion a chantorion llawrydd yng Nghymru y mae eu bywoliaeth wedi cael eu difetha gan y pandemig presennol.

Darllenwch fwy Elusennau Cerdd yn cydweithio i gefnogi perfformwyr yn ystod y pandemig
Posted on

Ensemble Cymru

Ensemble Cymru, Ensemble Preswyl ym Mhrifysgol Bangor a Venue Cymru (Llandudno), yw’r prif grŵp perfformio cerddoriaeth siambr yng Nghymru gydag aelodaeth graidd o 20 o offerynwyr a chantorion.  Fe’i sefydlwyd yn 2002 a’i genhadaeth yw hyrwyddo diwylliant cyfoes a threftadaeth cerddoriaeth siambr Gymreig, ynghyd â cherddoriaeth siambr o bob rhan o’ byd, i gynulleidfaoedd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

Yn ystod y tymor 2017-18, teithiodd Ensemble Cymru gydag Opera Canolbarth Cymru yn ei gynhyrchiad o Eugene Onegin gan Tchaikovsky a chyda OPRA Cymru yn ei gynhyrchiad arobryn o Wythnos yng Nghymru Fydd gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood.  Perfformiodd gyda’r delynores ryngwladol Isabelle Moretti yn yr Ŵyl Delynau Ryngwladol yng Nghaernarfon ag ymgymerodd â dwy daith genedlaethol fel penllanw project dwy flynedd ar gerddoriaeth siambr i’r delyn a gyd-guradwyd gan ei brif delynores Anne Denholm a’i Gyfarwyddwr Artistig, Peryn Clement-Evans.

Darllenwch fwy Ensemble Cymru