Cael plant bach i fwynhau cerddoriaeth dda

Nid ydych byth yn rhy ifanc i fwynhau cerddoriaeth, a phrofwyd hyn gan ein Bore Cerddoriaeth i Bobl Bach i blant rhwng 0-3 oed yn gynharach y mis hwn. Gyda’r ifancaf yn y grŵp yn ddim ond tri mis oed, cafodd pawb amser gwych yn ein sesiwn Dalcroze Eurhythmics yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Roedd y dosbarth… Parhau i ddarllen Cael plant bach i fwynhau cerddoriaeth dda

The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

So it turns out CD launches and national tours are like buses, you wait ages for one then two come along at the same time! I am of course talking about the very exciting news that Ensemble Cymru’s national tour of ‘Pedr a’r Blaidd’ sets off on Monday and the CD of the same name… Parhau i ddarllen The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

Pedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf

Diolch i Ensemble Cymru, daethpwyd â stori hudolus Pedr a’r Blaidd i sgriniau teledu dros wyliau’r Nadolig.  Ar Ddydd Nadolig cafodd plant ac oedolion ledled Cymru gyfle i wylio Pedr a’r Blaidd ar S4C. Perfformiwyd y gerddoriaeth gan gerddorfa 30 offeryn Ensemble Cymru ac adroddwyd y stori gan yr actor o Gymro, Rhys Ifans. Os… Parhau i ddarllen Pedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf