Cael plant bach i fwynhau cerddoriaeth dda

Nid ydych byth yn rhy ifanc i fwynhau cerddoriaeth, a phrofwyd hyn gan ein Bore Cerddoriaeth i Bobl Bach i blant rhwng 0-3 oed yn gynharach y mis hwn. Gyda’r ifancaf yn y grŵp yn ddim ond tri mis oed, cafodd pawb amser gwych yn ein sesiwn Dalcroze Eurhythmics yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli. Roedd y dosbarth… Continue reading Cael plant bach i fwynhau cerddoriaeth dda

The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

So it turns out CD launches and national tours are like buses, you wait ages for one then two come along at the same time! I am of course talking about the very exciting news that Ensemble Cymru’s national tour of ‘Pedr a’r Blaidd’ sets off on Monday and the CD of the same name… Continue reading The waiting’s over…CD launch and national tour are finally here!Mae’r disgwyl ar ben… mae lansiad y CD a’r daith genedlaethol ar fin digwydd!

Pedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf

Diolch i Ensemble Cymru, daethpwyd â stori hudolus Pedr a’r Blaidd i sgriniau teledu dros wyliau’r Nadolig.  Ar Ddydd Nadolig cafodd plant ac oedolion ledled Cymru gyfle i wylio Pedr a’r Blaidd ar S4C. Perfformiwyd y gerddoriaeth gan gerddorfa 30 offeryn Ensemble Cymru ac adroddwyd y stori gan yr actor o Gymro, Rhys Ifans. Os… Continue reading Pedr a’r Blaidd ar y teledu am y tro cyntaf