Radio Ensemble Cymru

Rhaglen gan gerddor Ensemble Cymru a phlant Ysgol Tudno yn hyrwyddo lles drwy gerddoriaeth. Roedd y Prosiect yma yn rhan o “Cymerwch Ran” yn ŵyl flynyddol, gan Venue Cymru, ar gyfer plant 0 i 18 oed a’u teuluoedd. Gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Gelfyddydau Conwy.

Darlledwyd Radio Ensemble Cymru yn ddyddiol rhwng 22 Mawrth a 16 Ebrill. Darllenwch mwy…

Beth yw radio cymunedol?

Rhan yw Radio Cymunedol o’r sector cyfryngau “anfasnachol”,  sy’n golygu fod perchnogion unigol yn gweithredu ni er elw. Yn hytrach, mae gorsafoedd radio cymunedol yn cael eu gweithredu er budd y gymuned leol.

Gwirfoddolwyr a’r gymuned leol sy’n darparu  rhaglenni lleol i radio cymunedol. Maen nhw’n rhoi mynegiant i’r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu ac yn gallu cael amrywiaeth eang o raglenni, o sgwrsio, i gerddoriaeth, eiriolaeth, newyddion a rhaglenni diwylliannol.

Dyma ddolen i un radio’r rhyngrwydhttps://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_three