Beth yw radio cymunedol?

Rhan yw Radio Cymunedol o’r sector cyfryngau “anfasnachol”,  sy’n golygu fod perchnogion unigol yn gweithredu ni er elw. Yn hytrach, mae gorsafoedd radio cymunedol yn cael eu gweithredu er budd y gymuned leol.

Gwirfoddolwyr a’r gymuned leol sy’n darparu  rhaglenni lleol i radio cymunedol. Maen nhw’n rhoi mynegiant i’r cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu ac yn gallu cael amrywiaeth eang o raglenni, o sgwrsio, i gerddoriaeth, eiriolaeth, newyddion a rhaglenni diwylliannol.

Dyma ddolen i un radio’r rhyngrwyd https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_radio_three