Cyd-greu a chydweithio

Caiff y syniadau gorau eu cynhyrchu pan fyddwn yn cynnwys gwahanol leisiau a syniadau, pan gawn ein hysbrydoli gan straeon, atgofion, pobl a thirweddau Cymru.

Buom yn gweithio gyda phlant, ysgolion, cyfansoddwyr ifanc, sefydliadau celfyddydol, y sector gofal iechyd a grwpiau cymunedol i gyd-greu cerddoriaeth. Os oes gennych chi syniad neu broject yr hoffech chi ei drafod gyda ni, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Coming soon…

We’re busy behind the scenes creating lots of new and exciting content. Case studies from the schools we’ve worked with, interviews with families about the impact that live music is having on their loved ones, and heart-warming stories from some of the communities we’re working with. Please do come back soon for more content. We can’t wait to see you again!