Datblygu doniau

Mae datblygu doniau Cymru yn greiddiol i’n cenhadaeth. Rydym am wella a chynyddu’r ecoleg ddiwylliannol a’r economi trwy gefnogi doniau newydd. Rydym yn creu cyfleoedd i arddangos doniau a chefnogi datblygiad cerddorion a chyfansoddwyr.

Trwy gyfres o berfformiadau cyn y cyngerdd gwnaethom ddarparu cyfleoedd i gyfansoddwyr Cymru ddod â’u gwaith gerbron ein cynulleidfaoedd. Cawsant gyfle i arddangos eu gwaith a chynyddu eu proffil mewn amgylchedd o gyfeillgarwch ac ymddiriedaeth.

Rydym yn ailsefydlu ein cyfleoedd cyflogadwyedd ym maes Rheoli’r Celfyddydau i fyfyrwyr Prifysgol Bangor. Rydym yn falch o fod yn rhan o hynt y myfyrwyr a aeth ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus fel rheolwyr gyda sefydliadau cerdd blaenllaw gan gynnwys y Tŷ Opera Brenhinol, Cerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl, Opera Cenedlaethol Cymru, Opera Gogledd, Cerddorfa Gyngerdd y BBC a’r Philharmonia.

Rydym yn parhau i gefnogi cyfansoddwyr yng Nghymru ac mae Gareth Glyn, John Metcalf, Mared Emlyn, Clare Victoria Roberts ymhlith y cyfansoddwyr rydym wedi’u comisiynu.

Rydym wrthi’n sefydlu rhaglen i gyfansoddwyr ifanc y gogledd. Ysbrydolwyd honno gan ein profiad o weithio gyda dros 60 o gyfansoddwyr o’r ysgolion uwchradd a recordio eu gwaith fel rhan o Raglen Cyfansoddwyr Ifanc Dyfed yn y de orllewin.