Gwneud gwahaniaeth

Rydym yn angerddol dros gerddoriaeth. Ond yn fwy na hynny rydym am i’r gerddoriaeth wneud gwahaniaeth. Rydym eisiau ysbrydoli pobl, datblygu talent, creu cyfleoedd, cynyddu mynediad, meithrin perthnasoedd â chymunedau sydd wedi’u heithrio neu’u hynysu.

Ar y gweill…

Rydym yn brysur y tu ôl i’r llenni yn creu llawer o gynnwys newydd a chyffrous. Astudiaethau achos o’r ysgolion rydym wedi gweithio â nhw, cyfweliadau â theuluoedd ynghylch yr effaith mae cerddoriaeth fyw yn ei chael ar eu hanwyliaid, a straeon calonogol gan rai o’r cymunedau rydym yn gweithio â nhw. Dewch yn ôl yn fuan am fwy o gynnwys. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld eto!