Posted on

Pedr a’r BlaiddPedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf)

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

Y Daith Genedlaethol, 2014

Y gwanwyn hwn, bydd cerddorfa 30-offeryn Ensemble Cymru yn llwyfannu perfformiadau byw o’r clasur hwn sy’n ffefryn gan blant. Am y tro cyntaf erioed, adroddir hanes Pedr a’r Blaidd, o eiddo Prokofiev, yn y Gymraeg, gan Rhys Pedr and Dona promo image smallIfans. Mae cyfres o ddelweddau prydferth ar y sgrîn, a grëwyd gan y darlunydd i blant, Marc Vyvyan Jones, i’w gweld yn y sioe, gan gyflwyno dimensiwn arall i’r fersiwn hwn o’r hanesyn swynol. Cyn i’r llen godi, bydd y seren S4C Donna Direidi yn ymuno â’r cerddorion ar y llwyfan er mwyn dysgu am y gerddorfa – a bydd hi’n galw ar y gynulleidfa i’w helpu hefyd, felly peidiwch â bod yn swil, gwaeddwch ac ymunwch yn yr hwyl wrth i Donna edrych ar y gwahanol guriadau a seiniau a wneir gan gerddorfa.

CD ar werth nawr

Ensemble Cymru yn cyflwyno’r addasiad Cymraeg cyntaf o Pedr a’r Blaidd gan Sergei Prokofiev. Mae’r gerddoriaeth yn cael ei berfformio gan gerddorfa siambr Ensemble Cymru, gyda llais Rhys Ifans yn adrodd y stori. Brynwch gopi o’r CD.

Y daith

Yn ystod yr wythnos gyntaf Mawrth 2014, perfformiodd Ensemble Cymru ‘Pedr a’r Blaidd’ ar …

  • Venue Cymru, Llandudno
  • Neuadd Dywfor, Pwllheli
  • Theatr Mwldan, Aberteifi
  • Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Cymerwch olwg ar ein halbwm lluniau o’r daith

– Diolch i Lucy Wilkinson, ein ffotograffydd ar y daith

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Gwyliwch y fideo

Cymerwch olwg ar ein clip fideo o berfformiad Ensemble Cymru o ‘Pedr a’r Blaidd’ drwy gwrteisi Cwmni Fflic.

Cadwch mewn cysylltiad

Cofrestrwch i fyny i gadw mewn cysylltiad gydag Ensemble Cymru ac i fod y cyntaf i glywed am ein digwyddiadau newydd. [gravityform id=”12″ name=”Customer signup form – Welsh” title=”false” description=”false”] [su_box title=”Am fwy o wybodaeth”] ‘Pedr a’r Blaidd’ – Y stori Fersiwn Saesneg o’r sgript Geirfa ‘Pedr a’r Blaidd’ [/su_box]

[cycloneslider id=”pedr-ar-blaidd”]

The National Tour 2014

This spring, Ensemble Cymru’s 30-piece orchestra brought this much loved children’s classic to life live on stage. For the very first time the story of Prokofiev’s Peter and the Wolf was told in Welsh, narrated by Rhys Ifans. A series of Pedr and Dona promo image smallbeautiful screen images, created by children’s illustrator Marc Vyvyan Jones, featured in the show bringing another dimension to this exciting re-telling of this magical tale. Before the curtain went up, S4C star Donna Direidi joined the musicians on stage to learn about the orchestra, getting the audinece to join in and sing along as she explored the different beats and sounds that an orchestra makes.

CD on sale now

Ensemble Cymru presents the very first Welsh language recording of Pedr a’r Blaidd (Peter and the Wolf) by Sergei Prokofiev. Music performed by Ensemble Cymru’s 30-piece chamber orchestra and Welsh language narration by Rhys Ifans. Buy a copy of the CD.

The tour

During the first week of March 2014 Ensemble Cymru performed ‘Pedr a’r Blaidd’ at…

  • Venue Cymru, Llandudno
  • Neuadd Dywfor, Pwllheli
  • Theatr Mwldan, Cardigan
  • St David’s Hall, Cardiff

Take a look at our photo album from the tour

– Thank you to Lucy Wilkinson, our tour photographer

[cycloneslider id=”pedr-tour-pics”]

Watch the video

Take a look at our exclusive video of Ensemble Cymru’s ‘Pedr a’r Blaidd’ courtesy of Cwmni Fflic.

Let’s stay in touch…

Sign-up to keep in touch with Ensemble Cymru and be the first to hear about our new events [gravityform id=11 title=false description=false ajax=true] [su_box title=”Find out more…”] The story of ‘Peter and the Wolf’ Download an English language version of the script Download a ‘Peter and the Wolf’ vocabulary list [/su_box]