Posted on

Derbyn i’r Big Give!

Mae Ensemble Cymru yn hynod o falch iddo gael ei dderbyn i fod yn rhan o Her Nadolig y Big Give eleni! Mae’r Big Give yn gynllun blynyddol ar gyfer cyllid cyfatebol a gynhelir bob Rhagfyr, gan roi llwyfan i 9,500 o elusennau godi arian a chyfle iddynt arddangos eu gwaith.

Sut i gymryd rhan

Mae’r Big Give yn gwneud i’ch rhodd fynd ymhellach. Gellwch roi o 10am ddydd Iau 5 Rhagfyr 2014, a pharheir i gyfrannu cyllid cyfatebol i’ch rhoddion ar 5 a 6 Rhagfyr.

Dysgwch fwy am y Rhoi Mawr a sut y mae’r cynllun cyllid cyfatebol yn gweithio.

Gŵyl Bach: Beth rydym yn codi arian tuag ato?

Rydym yn codi arian ar gyfer yr ŵyl flynyddol, Bach in the Subways, sydd i’w chynnal ar 21 Mawrth 2015. Mae’r ŵyl yn dathlu cerddoriaeth Johann Sebastian Bach ar yr hyn a fuasai’n ben blwydd iddo. Bydd rhai digwyddiadau cyffrous i edrych allan amdanynt yn ystod yr ŵyl, gan ddod â cherddorion Ensemble Cymru a cherddorion lleol ynghyd i berfformio cerddoriaeth Bach mewn ‘mannau annisgwyl’ – mwy o fanylion cyn hir…!

Bore Coffi a Chacen

Heb fynediad i’r rhyngrwyd neu’n ansicr ynglŷn â rhoi ar-lein? Dim problem, rydym yn cynnal Parti Rhoi! Ymunwch ag Ensemble Cymru ar gyfer coffi, teisen a cherddoriaeth fyw ddydd Iau 4 Medi 2014 am 9:30am, Venue Cymru a gadewch i ni eich tywys trwy’r holl broses o gyflwyno rhoddion ar-lein, yn ddiffwdan. Ar ben hynny, cewch gyfle i fwynhau rhywfaint o gerddoriaeth fyw gan Bach, rhagflas ar yr hyn sydd i ddod yn Bach in the Subways. [gravityform id=”20″ name=”Big Give 2014 CY”]


Donate Online

Rydym yn gobeithio y gellwch ymuno â ni ar gyfer ein Parti Rhoi ar 4 Rhagfyr. Byddwn yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n digwyddiad, ac at gael cyfle i’ch hysbysu am ein cynlluniau cyffrous ar gyfer ein cynlluniau i ddod, a sut y gellwch chi chwarae rhan yn ein hanes fel Ensemble Cymru.