Galwad am gerddorion, cantorion a chyfansoddwyr yng Nghymru

Ydych chi’n gerddor, yn ganwr, yn gyfansoddwr opera, cerddoriaeth leisiol neu gerddoriaeth siambr? Hoffech chi wneud rhywbeth cadarnhaol yn ystod Covid-19 i gysylltu a chreu cerddoriaeth gyda’ch cymuned leol yng Nghymru? Allwch chi feddwl am brosiect newydd y gellir ei sefydlu a’i gyflwyno gyda grŵp cymunedol yn eich ardal leol?

Os mai ‘ydw, hoffwn a gallaf’ yw’r atebion i’r uchod, darllenwch ymlaen!

Mae Opera Canolbarth Cymru ac Ensemble Cymru’n awyddus i gefnogi perfformwyr a chyfansoddwyr i weithio gyda’u cymunedau a chreu prosiectau…

 • y gellir eu cynnal rhwng mis Tachwedd 2020 a diwedd mis Mawrth 2021 ac sy’n cydymffurfio â rheoliadau newidiol Covid-19
 • cychwyn prosiect cerddorol sy’n wirioneddol gymunedol; wedi ei wreiddio yn y gymuned, yr hanes, y dirwedd neu’r diwylliant lleol
 • prosiect a fydd yn arwain at berfformiad hybrid, sy’n cael ei gyflwyno’n fyw ac yn ddigidol
 • galluogi cymuned neu ran o gymuned yng Nghymru i greu cysylltiad gydag opera neu gerddoriaeth siambr

Beth allwn ni ei gynnig i chi…

 • rhwng £500 a £5,000 i dalu am gostau’r prosiect cyfan
 • cynghori ar berfformio ac agweddau technegol ar y gwaith
 • helpu gyda phob agwedd ar y marchnata

Os oes gennych chi syniad, plîs…

eglurwch eich syniad yn FYR – yn Gymraeg neu Saesneg – un ai mewn 300 gair ysgrifenedig neu mewn recordiad 2 funud, sy’n cynnwys:

 • eich enw a’ch manylion cyswllt
 • beth yw eich syniad
 • lle mae eich cymuned
 • pam rydych chi eisiau gwneud y prosiect / yr ysbrydoliaeth ar gyfer y syniad
 • pwy sy’n rhan o’r prosiect a sut
 • beth fyddai’n ei gostio

Dylai’r syniadau ein cyrraedd ni erbyn 5pm ddydd Gwener, Tachwedd y 6ed, anfonwch e-bost at lydia@midwalesopera.co.uk.

Byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi erbyn dydd Gwener, Tachwedd 13eg os byddwn yn eich dewis i ymuno â ni i ddatblygu eich prosiect i fynd ymlaen i’r ail gam, a fydd yn golygu anfon mwy o fanylion atom ni.


Darllenwch fwy am Cerddoriaeth eich Milltir Sgwar / Music at Your Place – Prosiect a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Opera Canolbarth Cymru/Ensemble Cymru mewn ymateb i COVID-19.